Kulukarsinta

Mikä on kulukarsinta?

Kulukarsinta perustuu yrityksesi ICT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen uudelleenarviointiin. Monesti yrityksen liiketoiminta kehittyy, mutta tilatut palvelut pysyvät samoina. Liiketoiminnan kehittymisen myötä yritykselle syntyy niin sanottua historiasta johtuvaa painolastia. Uudelleenarvioimalla ICT-järjestelmien tarpeet, sekä kilpailuttamalla vanhat sopimukset voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä. Korvaamalla vanhat järjestelmät uusilla tai yhdistämällä toimintoja saavutetaan merkittäviä hyötyjä työajan säästymisellä. Vapautuvia resursseja voidaan suunnata uudelleen liiketoiminnan kannalta merkittävämpiin toimintoihin.

Miten me toimimme?

Kulukarsinta koostuu neljästä vaiheesta, joilla pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva yrityksenne liiketoimintaprosesseista. Viimeisessä vaiheessa aloitetaan sopimuksen mukaiset toimet, joilla vaikutetaan liiketoimintanne kannalta keskeisiin prosesseihin.

Taustatiedot

Kerro meille taustatietoa järjestelmistäsi ja siitä, mikä niissä on mielestänne pieleissä.

Odota yhteydenottoa

Teemme taustatyötä kuvauksenne perusteella ja otamme yhteyttä mahdollisimman nopeasti.

Tapaaminen

Tulemme tapaamaan teitä toimipisteellenne ja kartoitamme yhdessä ongelmakohdat.

Karsinta

Teemme teille ehdotelman, jonka mukaan voimme alkaa karsimaan turhia kuluja.

Ota yhteyttä

Projektikonsultointi

Konsultti, joka istuu samalla puolella pöytää kanssasi

Projektikonsultointipalvelumme ovat suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka harkitsevat tai joilla on meneillään ohjelmiston tai laitteiston hankinta- ja kehityshankkeita. Erityisosaamistamme on löytää hankkeelle sopiva toimittaja tai auttaa jo tiedossa olevien toimittajien valinnassa. Valitsemme hankkeellesi parhaiten soveltuvat projektikäytännöt ja tarjoamme alustan projektien tehokkaaseen johtamiseen. Käytännöllisesti ja tehokkaasti toimimalla varmistamme, että toimitettavan tuotteen tai ohjelmiston laatu sekä lopputulos vastaavat parhaiten teidän tarpeitanne.

ICT-hankkeet eivät aina mene odotetulla tavalla. Itseasiassa valitettavan suuri osa epäonnistuu jollain tavalla, joskus pahastikkin. Kun ICT-hanke viivästyy tai lopputulos ei ole toivotunlainen se maksaa rahaa. Pienellä panostuksella yrityksenne voi kuitenkin välttää pahimmat viivästykset ja päästä toivotunlaiseen lopputulokseen jopa suunniteltua aikaisemmin.


Mietitään yhdessä

Mikäli mahdollista, olemme mukana projektin jokaisessa vaiheessa aina määrittelystä tuotannon ohjaukseen. Koko liiketoimintamme perusta on pyrkiä aina sisäistämään asiakasyrityksen liiketoiminnan tarpeet mahdollisimman tarkasti. Näin toimimalla pystymme yhdessä valitsemaan tarkoituksiinne sopivat yhteistyökumppanit sekä varmistamaan lopputuloksen parhaan mahdollisen onnistumisen.

Ota yhteyttä

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntija osana projektianne

Mikäli teillä on projekti jo käynnissä, mutta tarvitsette asiantuntijuuttaa osaksi ict-hankintoja, ylläpitoa tai web-sovellusohjelmointia on tämä konsultointipalvelu oikea teille. Meillä on monen vuoden kokemus suurien web-sovellusympäristöjen ylläpitämisestä sekä toteuttamisesta. Pystymme tuomaan koulutus- sekä testauspalveluita osaksi projektia.

Asiantuntija päätöksen teon tukena

Asiantuntijamme voi toimia myös päätöksen tekoa tukevana henkilönä organisaatiossanne esimerkiksi kilpailutustilanteessa. Tavallisesti olemme mukana neuvotteluissa, pyrkien löytämään parhaimman hinta / laatusuhteen ratkaisun yrityksenne tarpeisiin. Osaamme myös haastaa palveluntarjojat kysymällä oikeita kysymyksiä sekä ohjaamalla keskustelua oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä